Прашајте го градоначалникотСредба со градоначалникот

 

Буџет за 2018 година

Буџет за 2017 година

Буџет за 2016 година

Буџетите на општината за 2015 година и пред неа, а и сите измени, дополнувања и ребаланси можат да се најдат во службените гласници од 2005-2018 кои се поставени на општинската веб страница или во делот општи акти.

Социјална карта на општина Струмица

Јавен повик за граѓански организации за поднесување предлог проекти

Општина Струмица во партнерство со програмата за развој на обединетите нации (УНДП) објавува: Јавен повик за граѓански организации за поднесување предлог проекти во рамки на регионалната програма за локална демократија во Западен балкан (ReLOaD).


Објава на jавен повик, линк(.pdf) 
Анекс 1, Предлог проект, линк(.doc)
Анекс 2, Преглед на буџетот, линк(.xls) 
Анекс 3, Логичка рамка, линк(.doc) 
Анекс 4, План на активност и видливост/промоција, линк(.doc) 
Анекс 5, Формулар  со административни податоци за подносителот, линк(.pdf) 
Анекс 6, Формулар со финансиски податоци за подносителот, линк(.pdf) 
Анекс 7, Изјава за подобност, линк(.pdf) 
Анекс 8, Листа за проверка, линк(.doc) 
Анекс 9, Насоки на подносители, линк(.pdf)

© 2005-2018 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544