Прашајте го градоначалникотСредба со градоначалникот

preporaki baner
kvalitet vozduh
 

Буџет за 2019 година

Буџет за 2018 година

Буџет за 2017 година

Буџетите на општината за 2016 година и за претходни години, а и сите измени, дополнувања и ребаланси можат да се најдат во службените гласници од 2005-2019 кои се поставени на општинската веб страница или во делот општи акти.

Социјална карта на општина Струмица

На иницијатива на градоначалникот Јаневски од 12 до 22 ноември ќе се одржуваат собири со граѓаните во урбаните и месните заедници

Се известуваат сите граѓани на општина Струмица дека во периодот од 12 ноември до 27 ноември 2018 година, на иницијатива на Градоначалникот, согласно законските и статутарните овластувања, ќе се одржат собири на граѓани во урбаните, односно месните заедници.
- За I, III, IV и V урбана заедница собирот ќе се одржи на 12.11.2018 година во големата сала на Дом на АРМ, со почеток во 19 часот;
- За II, VI, VII и VIII урбана заедница собирот ќе се одржи на 12.11.2018 година во големата сала на Дом на АРМ, со почеток во 20 часот;
- Во с. Вељуса собирот ќе се одржи на ден 14.11.2018 година во училиштето, со почеток во 18 часот;
- Во с. Водоча собирот ќе се одржи на ден 14..11..2018 година во училиштето, со почеток во 19 часот;
- Во с. Баница собирот ќе се одржи на ден 14.11.2018 година во училиштето, со почеток во 20 часот;
- Во с.Сачево собирот ќе се одржи на ден 15.11.2018 година во училиштето со почеток во 18 часот;
- Во с. Дабиле собирот ќе се одржи на ден 15.11.2018 година во училиштето со почеток во 19 часот;
- Во с. Свидовица собирот ќе се одржи на ден 15.11.2018 година во училиштето, со почеток во 20 часот;
- Во с. Габрово собирот ќе се одржи на ден 19.11.2018 година во училиштето, со почеток во 18 часот;
- Во с. Банско собирот ќе се одржи на ден 19.11.2018 година во училиштето ,со почеток во 19 часот;
- Во с. Муртино собирот ќе се одржи на ден 19.11.2018 година училиштето, со почеток во 20 часот;
- Во с. Рич собирот ќе се одржи на ден 20.11.2018 година во училиштето, со почеток во 18 часот;
- Во с. Попчево собирот ќе се одржи на ден 20.11.2018 година во училиштето, со почеток во 19 и 30 часот;
- Во с. Костурино собирот ќе се одржи на ден 22.11.2018 година во Домот на културата со почеток во 18 часот;
- Во с. Раборци собирот ќе се одржи на ден 22.11.2018 година во училиштето, со почеток во 19 часот;
- Во с. Добрејци собирот ќе се одржи на ден 22.11.20178 година во училиштето, со почеток во 20 часот;
- Во с.Куклиш собирот ќе се одржи на ден 27.11.2018 година во Спортската сала со почеток во 18 часот;
- Во село Градско Балдовци собирот ќе се одржи на ден 27.11.2018 година во училиштето, со почеток во 19 часот;
- Во с. Просениково собирот ќе се одржи на ден 27.11.2018 година во Пензионерскиот дом со почеток во 20 часот;
Денот, часот и местото на одржување на јавните собири јавно ќе бидат објавени и во просториите на урбаните, односно месните заедници, на огласната табла во зградата на локалната самоуправа и на веб страната на општина Струмица.
© 2005-2018 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544