Прашајте го градоначалникотСредба со градоначалникот

preporaki baner
kvalitet vozduh
 

Буџет за 2019 година

Буџет за 2018 година

Буџет за 2017 година

Буџетите на општината за 2016 година и за претходни години, а и сите измени, дополнувања и ребаланси можат да се најдат во службените гласници од 2005-2019 кои се поставени на општинската веб страница или во делот општи акти.

Социјална карта на општина Струмица

Одлука за организирање на втора јавна анкета и јавна презентација и решение за формирање на комисија

1. Одлука за организирање на втора јавна анкета на ДУП за дел од блок 20 согласно ГУП на град Струмица, Општина Струмица
2. Одлука за организирање на втора јавна презентација на ДУП за дел од блок 20 согласно ГУП на град Струмица, Општина Струмица
3. Решение за формирање на комисија за спроведување на втора јавна презентација и јавна анкета
Преглед на одлуките и решението за дел од блок 20 во pdf формат на следниов линк.
 
1. Одлука за организирање на втора јавна анкета на ДУП за дел од блок 16 и дел од блок 15 УЕ 2, КО Струмица, Општина Струмица
2. Одлука за организирање на втора јавна презентација на ДУП за дел од блок 16 и дел од блок 15 УЕ 2, КО Струмица, Општина Струмица
3. Решение за формирање на комисија за спроведување на втора јавна презентација и јавна анкета
Преглед на одлуките и решението за дел од блок 16 и дел од блок 15 У.Е. 2 во pdf формат на следниов линк.
 
1. Одлука за организирање на втора јавна анкета за донесување на ДУП за дел од блок 8 Урбана единица 6 во Струмица, Општина Струмица
2. Одлука за организирање на втора јавна презентација за донесување на ДУП за дел од блок 8 Урбана единица 6 во Струмица, Општина Струмица
3. Решение за формирање на комисија за спроведување на втора јавна презентација и јавна анкета
Преглед на одлуките и решението за донесување на ДУП за дел од блок 8 во pdf формат на следниов линк.
© 2005-2018 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544