Прашајте го градоначалникотСредба со градоначалникот

preporaki baner
kvalitet vozduh
 

Буџет за 2019 година

Буџет за 2018 година

Буџет за 2017 година

Буџетите на општината за 2016 година и за претходни години, а и сите измени, дополнувања и ребаланси можат да се најдат во службените гласници од 2005-2019 кои се поставени на општинската веб страница или во делот општи акти.

Социјална карта на општина Струмица

ЈАВЕН ПОВИК за основање и започнување со работа на установа за социјална заштита "Шелтер центар за згрижување и заштита на жртви на семејно насилство во општина Струмица"

Општина Струмица распишува Јавен повик за прибирање на предлог проектна иницијатива од локална граѓанска организација заради реализација на проект за справување со проблемот со жртвите на семејно насилство, односно Основање и започнување со работа на установа за социјална заштита “Шелтер центар за згрижување и заштита на жртвите на семејно насилство во Општина Струмица”.
Проектот ќе се реализира во партнерска соработка помеѓу Општина Струмица и избраната граѓанска организација.
 
Целосната содржина на јавниот повик може да ја видите на следниов линк.
 
Основни документи:
Анекс 1. Пријава за предлог проектна иницијатива - линк
Анекс 2. Логичка рамка - линк
Анекс 3. План за активности и видливост - линк
Анекс 4. Преглед на буџет - линк
 
Дополнителни документи:
Анекс 1. Правила за реализација на проектот - линк
Анекс 2. Формулар со административни податоци за подносителот - линк
Анекс 3. Формулар со финансиски податоци за подносителот - линк
Анекс 4. Изјава за подобност - линк
Анекс 5. Изјава за релевантност на приложените биографии на целокупниот планиран/вклучен човечки ресурс во реализација на проектот - линк
Анекс 6. Листа за проверка - линк
© 2005-2018 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544