Прашајте го градоначалникотСредба со градоначалникот

preporaki baner
kvalitet vozduh
 

Буџет за 2019 година

Буџет за 2018 година

Буџет за 2017 година

Буџетите на општината за 2016 година и за претходни години, а и сите измени, дополнувања и ребаланси можат да се најдат во службените гласници од 2005-2019 кои се поставени на општинската веб страница или во делот општи акти.

Социјална карта на општина Струмица

Поднесени барања

 

БОНИ ИНТЕРГРАДБА


 

 

БАРАЊЕ ЗА ДОБИВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ СО ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА (Б) дозвола на БОНИ ИНТЕРГРАДБА
[превземи]

 

АЛ МАКС


 

 

БАРАЊЕ ЗА ДОБИВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ СО ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА (Б) дозвола на АЛ МАКС
[превземи]

 

НЕМЕТАЛИ ОГРАЖДЕН


 

 

БАРАЊЕ ЗА ДОБИВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ СО ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА (Б) дозвола на АД за неметали ОГРАЖДЕН Струмица Погон: МЕМЕШЛИ
[превземи]

 

АДИНГ ГРАДБА


 

 

ДОДАТОК 01
[превземи]

ДОДАТОК 02
[превземи]

ДОДАТОК 03
[превземи]

ДОДАТОК 04
[превземи]

ДОДАТОК 05
[превземи]

ДОДАТОК 06
[превземи]

ДОДАТОК 07
[превземи]

ДОДАТОК 08
[превземи]

ДОДАТОК 09
[превземи]

ДОДАТОК 10
[превземи]

ДОДАТОК 11
[превземи]

ДОДАТОК 12
[превземи]

ДОДАТОК 13
[превземи]

ДОДАТОК 14
[превземи]

ПРИЛОГ 06
[превземи]

ПРИЛОГ 09
[превземи]БЕТОН


 

 

ДОДАТОК 01
[превземи]

ДОДАТОК 02
[превземи]

ДОДАТОК 03
[превземи]

ДОДАТОК 04
[превземи]

ДОДАТОК 05
[превземи]

ДОДАТОК 06
[превземи]

ДОДАТОК 07
[превземи]

ДОДАТОК 08
[превземи]

ДОДАТОК 09
[превземи]

ДОДАТОК 10
[превземи]

ДОДАТОК 11
[превземи]

ДОДАТОК 12
[превземи]

ДОДАТОК 13
[превземи]

ДОДАТОК 14
[превземи]

ДОДАТОК 15
[превземи]

ДОДАТОК 16
[превземи]

ПРИЛОГ 06
[превземи]

ПРИЛОГ 07
[превземи]

ПРИЛОГ 10
[превземи]

ПРИЛОГ 11
[превземи]

ПОТСЕТНИК
[превземи]МАВРОВО - БЕТОНСКА БАЗА


 

 

БАРАЊЕ
[превземи]

ПРИЛОГ 01-01
[превземи]

ПРИЛОГ 01-02
[превземи]

ПРИЛОГ 01-03
[превземи]

ПРИЛОГ 01-04
[превземи]

ПРИЛОГ 01-05
[превземи]

ПРИЛОГ 01-06
[превземи]

ПРИЛОГ 01-07
[превземи]

ПРИЛОГ 01-08
[превземи]

ПРИЛОГ 02-01
[превземи]

ПРИЛОГ 02-02
[превземи]

ПРИЛОГ 02-03
[превземи]

ПРИЛОГ 02-04
[превземи]

ПРИЛОГ 03-01
[превземи]

ПРИЛОГ 03-02
[превземи]

ПРИЛОГ 03-03
[превземи]

ПРИЛОГ 06-01
[превземи]

ПРИЛОГ 07-01
[превземи]ПЕЛАГОНИЈА


 

 

БАРАЊЕ - БЕТОНСКА БАЗА
[превземи]

БАРАЊЕ - СЕПАРАЦИЈА
[превземи]САН КЕРАМ - АД “МАКЕДОНИЈА“


 

 

БАРАЊЕ - САН КЕРАМ
[превземи]

ПРИЛОГ 01
[превземи]

 

© 2005-2018 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544