Е - Контакти со општината PDF Печати

Почитувани граѓани,
За сите Ваши потреби, барања, предлози во врска со работењето на локалната самоурава контактирајте ги општинските служби, со едноставно испракање маил на долунаведените адреси.

- Градоначалник,
Костадин Костадинов
е-mail: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

- Секретар на општина Струмица
е-mail: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите
Кирил Парталов
тел.034/348-030

- Сектор за урбанизам
е-mail: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите
Раководител: Стојан Динев
тел.034/336-173
 

Сектор за локален економски развој и животна средина
e-mail: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите
Раководител: Никола Годев
тел: 034/348-024     

- Одделение за локален економски развој
е-mail: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите
Раководител: Тони Милушев
тел.034/348-024

- Одделение за комунални работи
е-mail:
Раководител: 
тел.
034/336-187

- Одделение за правни и општи работи
е-mail: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите
Раководител: Јорданка Заева
тел.034/348-030

- Одделение за административна поддршка на градоначалникот
е-mail: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите
Раководител: Мирјана Јанева
тел.034/348-026

- Одделение за услуги на граѓаните и месна самоуправа
е-mail: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите
Помлад Соработник: Михаил Тимов
тел.034/348-030

- Одделение за образование
е-mail: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите
Советник: Фидан Колев
тел.034/348-030

- Одделение за администрирање на приходи
е-mail: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите
Раководител: Душко Василев
тел.034/348-030

- Одделение за заштита на животната средина
е-mail: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите
Раководител: Ѓорги Димитриевски
тел.034/348-030

- Одделение за инспекциски работи
е-mail: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите
Раководител: Ѓорги Бонев
тел.034/348-030

- Одделение за внатрешна ревизија
е-mail: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите
Раководител: Марија Гарванлиева
тел.034/348-030

- Сектор за управување со човечки ресурси и обуки
е-mail: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите
Раководител: Спасе Глигоров
тел.034/348-030

- Одделение за финансии
е-mail: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите
Раководител: Евгенија Граматикова
тел.034/348-024

- Сектор за Финансии и буџетска контрола
e-mail: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите
Раководител: Бранко Палифров
тел.034/348-030

- Одделение за финансии
e-mail: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите
Раководител: Tимо Комаров
тел.034/348-030

- Одделение за меѓународна соработка и европски фондови
e-mail: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите
Раководител: Џоко Ристовски
тел.034/348-024

- Одделение за управување со градежно земјиште
e-mail: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите
Раководител: Ристо Пецев
тел.034/321-534

- Одделение за јавни набавки
e-mail: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите
Раководител: Борис Димитријев
тел.034/348-030

- Одделение за инспекциски работи
e-mail: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите
Раководител: Зоран Узунов
тел.034/348-030

- Одделение за заштита на животната средина
e-mail: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите
Раководител: Ѓјорѓи Димитриевски
тел.034/348-030