Јавни набавки PDF Печати

На следниов линк може да ги видите сите огласи за доделување на договор за јавни набавки.

>>>http://e-nabavki.gov.mk
>>>http://javni-nabavki.finance.gov.mk