Објави PDF Печати

Спроведување на Стратегиска оценаodluka_1.pdf
[превземи]

odluka_2.pdf
[превземи]

odluka_3.pdf
[превземи]

odluka_4.pdf
[превземи]

odluka_5.pdf
[превземи]                                                                                       formular_7747.pdf
[превземи]

odluka_6.pdf
[превземи]                 formular_7752.pdf
[превземи]

odluka_7.pdf
[превземи]                              formular_7931.pdf
[превземи]

odluka_8.pdf
[превземи]
odluka_9.pdf
[превземи]

odluka_10.pdf
[превземи]
odluka_11.pdf
[превземи]Неспроведување на Стратегиска оцена
odluka_nesproveduvanje1.pdf
[превземи]                                                  

 


formular_murtino.pdf
[превземи]


odluka_nesproveduvanje2.pdf
[превземи]                                        

 


formular_kuklis.pdf
[превземи]