Програми PDF Печати

Програма за енергетска ефикасност во општина Струмица 2009 - 2013


meep.pdf
[превземи]


Локален акционен план за вработување на општина Струмица 2009-2010


lapv.pdf
[превземи]


Платформа за локален развој на општина Струмица 2007-2015


platforma_ler.pdf
[превземи]


Анкета за бизнис климата во Струмичкиот регион - Март 2006


PROGRAMA1.PDF
[превземи]


Двогодишен план за развој на стопанството во Општина Струмица


PROGRAMA2.PDF
[превземи]


Официјална програма за социјална заштита на Општина Струмица


PROGRAMA3.PDF
[превземи]


Профил на Струмичкиот регион. Општини Струмица, Ново Село, Босилово и Василево


PROGRAMA4.PDF
[превземи]


Стратегиски план на Струмички регион


PROGRAMA5.PDF
[превземи]


SWOT анализа на Струмичкиот микро регион. Општини Струмица, Ново Село, Босилово и Василево


PROGRAMA6.PDF
[превземи]


Визија на Струмичкиот микро регион. Општини Струмица, Ново Село, Босилово и Василево


PROGRAMA7.PDF
[превземи]


Центар за заедничка понуда на раноградинарски производи


PROGRAMA8.PDF
[превземи]


За да можете да ги читате документите потребно е да имате инсталирано Adobe Acrobat Reader. Доколку немате инсталирано, истиот можете да го превземете од официјалната веб страна на Adobe.