PDF Print

ПОЧЕТНА

СИСТЕМ ЗА ИНТЕГРИТЕТ

ПРИЈАВИ КОРУПЦИЈА


Ефикасно работење на општина Струмица, транспарентноста и отчетноста кон граѓаните претставуваат основни заложби на општинската администрација во насока на превенција и борба против корупцијата.


Во таа насока се и заложбите, а и признанијата добиени за најтранспарентна општина, професионализација на администрацијата, како и принципот на партиципативност при носењето на Буџетот на општината.


Водејки се од тие заложби, општина Струмица е меѓу првите девет општини во Република Македонија што ја имаат потпишано и усвоено сeопфатната политика за борба против корупцијата која се однесува на справување со ризиците од корупција на локално ниво.

Со подршка на UNDP и Дражавната комисија за спречување на корупцијата, одштина Струмица воведе Систем на интегритет, со што станавме пионери во воведувањето на системот на интегритет на локално ниво.

Системот на интегритет е сеофатен комплет на политики, мерки и постапки утврдeни за зајакнување на отпорноста кон корупција на нашата општина.

Превземете го документот за Антикорупциска политика - политика на интегритет на општина Струмица.


Овластено лице за пријавување на корупција во општина Струмица е Илија Патриков.
тел. 034 336104,  Моб. +38975395915
e mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it