Прашајте го градоначалникотСредба со градоначалникот

 

Буџет за 2018 година

Буџет за 2017 година

Буџет за 2016 година

Буџетите на општината за 2015 година и пред неа, а и сите измени, дополнувања и ребаланси можат да се најдат во службените гласници од 2005-2018 кои се поставени на општинската веб страница или во делот општи акти.

Социјална карта на општина Струмица

Во 2016 година висок процент на наплата на даноци и такси

Во 2016 година од даноци и такси, општина Струмица остварила вкупен приход од 84.127.021,00 денари што е за 2,92 проценти помалку во однос на 2015 година. Од даноци (данок на имот, данок на промет на недвижност и данок на наследство и подарок) се остварени вкупно 74.165.490,00 денари, а останатите 9.961.531,00 денари од наплатата на такси (фирмарина и други комунални такси).


Според Душко Василев, раководител на одделението за администрирање приходи, кај данокот на имот од физички и правни лица реализирана е вкупна наплата од 19.892.175,00 денари или 87,17 проценти. Кај данокот на промет на недвижности остварена е наплата од 52.271.655,00 денари или 100 проценти, а стопроцентна наплата има и кај данокот на наследство и подарок со наплатени 2.001.660,00 денари. Во делот на комуналната такса (фирмарина) остварена е наплата од 8.638.175,00 денари или 46,18 проценти, а 1.323.356,00 денари се наплатени од други видови на такси (користење на простор пред деловен простор,користење на музика во јавни локали, користење на плоштади).
Овој процент на наплата на даноците и таксите значат продолжување на успешниот развој на општина Струмица и преку проекти повторно се враќаат кај граѓаните, подобрувајќи ги условите за живот во локалната заедница.

© 2005-2018 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544