Прашајте го градоначалникотСредба со градоначалникот

 

Буџет за 2018 година

Буџет за 2017 година

Буџет за 2016 година

Буџетите на општината за 2015 година и пред неа, а и сите измени, дополнувања и ребаланси можат да се најдат во службените гласници од 2005-2018 кои се поставени на општинската веб страница или во делот општи акти.

Социјална карта на општина Струмица

Култ-транзен почна со реализација на проектот „Креативна Струмица“ поддржан од општина Струмица

Здружението за култура и развој на креативни индустрии Култ-Транзен ја реализираше првата активност од проектот „Креативна Струмица“ финансиран од програмата Г1 - трансфер до НВО. Во Домот на Арм во Струмица се одржа средба со писателот Владимир Јанковски од Скопје. Средбата и разговорите со Јанковски беа поделени во два дела, во првиот авторот го претстави својот последен роман Невидливи љубови и беше достапен за прашања и одговори по однос на него.

 Во вториот дел се дискутираше за состојбите во современата македонска проза, приликите и неприликите во кои таа егзистира, проблемите со кои се соочува македонското издаваштво како и творците во современите констелации, како и што всушност подразбира да се твори на јазик со условно речено мал вернакуларски дијапазон, каквa е позицијата на македонскиот јазик во глобалните прилики, и на многу други прашања и теми значајни за творештвото во Македонија.


© 2005-2018 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544