Прашајте го градоначалникотСредба со градоначалникот

 

Буџет за 2018 година

Буџет за 2017 година

Буџет за 2016 година

Буџетите на општината за 2015 година и пред неа, а и сите измени, дополнувања и ребаланси можат да се најдат во службените гласници од 2005-2018 кои се поставени на општинската веб страница или во делот општи акти.

Социјална карта на општина Струмица

Во училиштата „Маршал Тито“ од Струмица и Муртино се одржаа заеднички часови за поддршка на меѓуетничка соработка

Преку проектот „Јакнење на меѓуетничката соработка во општините“, имплементиран од страна на Македонскиот центар за граѓанско образование од Скопје (МЦГО),  финансиски поддржан од страна на Детската фондација Песталоци и општина Струмица, во општинските основни училишта „Маршал Тито“ во Струмица и „Маршал Тито“ во селото Муртино се реализираа заеднички часови со учениците кои следат настава на македонски и турски јазик.

За учениците од одделенска настава од наставниот предмет Општество,  интересни беа наставните содржини поврзани со симболите на општина Струмица, а  учениците од предметна настава од наставниот предмет Граѓанско образование, посебен интерес покажаа за институциите на Европската унија и значењето на средствата за информирање во современото општество. Целта на овие заеднички часови произлегува од планираните активности за меѓусебно дружење, заедничко учење, учење едни од други и активно вклучување на локалната заедница во работата на училиштата на планот на меѓуетничката соработка и интеркултурна комуникација. На заедничките часови, присуствуваше и Ацо Ѓоргиев, член на Советот на општина Струмица, кој интерактивно учествуваше во поддршка на планираните активности.© 2005-2018 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544