Информации од јавен карактер PDF Print

Почитувани граѓани,

Ве известуваме дека Oпштина Струмица, согласно член 8 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер ("Сл.весник на Рм.бр.13/2006-86/2008-6/2010-42/14) го определи:

Борче Цветков - вработен во општинската администрација на Општина Струмица на работно место - Советник за план и анализа на обуки.

телефон 078-226-566

(034) 348-030
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ,
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

го овласти
за службенo лицe задолжен за посредување при остварувањето на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер на Oпштина Струмица.

Листата на информации од јавен карактер кои општината ги поседува  е достапна  до јавноста преку:

- огласна табла  во општината и
- преку веб страната; www.strumica.gov.mk

На следниот линк може да ја преземете листата на информации од јавен карактер:INFORMACII_J_K.PDF
[превземи]