Годишна програма за комунално уредување 2012 PDF Print

Програма за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Струмица за 2012 година.


gradezno_zemjiste2012.pdf
[превземи]


Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици на територијата на општина Струмица за 2012 година.


patista_ulici2012.pdf
[превземи]Програма за одржување на јавното осветлување на подрачјето на Општина Струмица за 2012 година.


javno_osvetluvanje2012.pdf
[превземи]


Програма за изработка на урбанистички планови на подрачјето на  општина Струмица за 2012 година.


urbanisticki_planovi2012.pdf
[превземи]


Програма за одржување на јавно зеленило на подрачјето на општина Струмица за 2012 година.


javno_zelenilo2012.pdf
[превземи]


Програма за одржување на јавната чистота на подрачјето на општина Струмица за 2012 година.


javna_cistota2012.pdf
[превземи]