Вести - Февруари 2011
Оглас број 2/2011 за издавање на рекламен простор под закуп PDF Печати

Врз основа на Одлуката за утврдување на висината на надоместокот за обезбедување финасиски средства за изградба, реконструкција, одржување и заштита на општинските патишта и улици во општина Струмица

 
Повторен - Оглас за Јавно наддавање бр.01/2011 PDF Печати

Врз основа на член 67 од Законот за локална самоуправа (Сл весник на РМ бр.5/02 и член 101 од Статутот на општина струмица (Сл.Гласник на општина бр.05/06-пречистен текст ),Градоначалникот на општина Струмица објавува: 

 
Формирана советодавна група на граѓани во село Дабиље PDF Печати

Во организација на Одделението за превенција при МВР-Струмица, во соработка со општина Струмица, на 24 февруари 2011 година во село Дабиље се формира советодавна група на граѓани. За темите и целта на состанокот, како и запознавање со одредбите од законот за оружје, присутните беа запознаени од инспекторите од Одделението за превенција при МВР-Струмица.

 
Поставени трите часовници на Саат кулата во Струмица PDF Печати

Со поставувањето на часовниците на саат кулата се комплетира изгледот на Струмичкиот плоштад. Саат кулата има форма на рамностран триаголник, и е висока околу 18 метри. Трите часовници со димензии од два метри, кои беа поставени, се со ГПС навигација што е гаранција дека секогаш ќе покажуваат точно време.

 
Решение за свикување на триесет и четвртата седница на Советот на општина Струмица PDF Печати

Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот  за локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр.5/02)  и член 57 став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” бр.2/06), донесувам

 
Општина Струмица најтранспарентна општина во Република Македонија PDF Печати

По едногодишно истражување и следење за транспарентноста и отчетноста на единиците на локалната самоуправа во Македонија направена е ранглиста на сите  општини според неколку критериуми за транспарентност, според кои во конкуренција со 84 единици на локалната самоуправа, општина Струмица е рангирана на прво место, со освоени вкупно 23 од можни 25 бодови.

 
Претставници од општина Струмица на завршен форум од Проектот „УНАПРЕДУВАЊЕ НА МЕЃУЕТНИЧКИОТ ДИЈАЛОГ ВО ОПШТИНИТЕ“ PDF Печати

Завршниот форум по проектот „Унапредување на меѓуетничкиот дијалог во општините“ ќе се одржи од 20-23 февруари во Охрид. Проектот за меѓуетничкиот дијалог се спроведува од ЦИР-а, во рамките на програмата Civica Мobilitas, финансиран од Швајцарската агенција за развој и соработка застапувана од Канцеларијата во Скопје и склучениот меморандум за соработка на Македонскиот центар за граѓанско образование и градоначалникот на Општина Струмица.

 
Оглас за Јавно наддавање бр.01/2011 PDF Печати

Врз основа на член 67 од Законот за локална самоуправа (Сл весник на РМ бр.5/02 и член 101 од Статутот на општина Струмица (Сл.Гласник на општина Струмица бр.05/06-пречистен текст ),Градоначалникот на општина Струмица објавува:

 

Оглас за Јавно наддавање бр.01/2011 за издавање под закуп на подземен простор-подземно паркиралиште на Плоштад Гоце Делчев во Струмица

 
Подготовките за Струмичкиот карневал се во тек PDF Печати

Во општина Струмица веќе неколку месеци интензивно течат подготовките за Струмичкиот Карневал 2011. Од Организациониот Одбор на Струмичкиот Карневал дознаваме дека и оваа година ќе има голем број новитети, се со цел карневалот да добие епитет на најуспешен карневал.

 
«ПочетокПред12СледноКрај»

Страница 1 од 2