Прашајте го градоначалникотСредба со градоначалникот

Буџет за 2017 година

Буџет за 2016 година

Буџет за 2015 година

Буџетите на општината пред 2015 година и сите измени, дополнувања и ребаланси можат да се најдат во службените гласници од 2005-2017 кои се поставени на општинската веб страница.

Социјална карта на општина Струмица

Огласна табла

Јавен повик за доставување на иницијативи за изработка на урбанистички планови

На следниот линк може да го видите јавниот повик за доставување на иницијативи за изработка на урбанистички планови.

Повик за грант за проектот “Граѓанско учество за локална демократија”

Проектот го имплементираат Фондација Отворено општество – Македонија (ФООМ) и Центарот за развој на локална демократија (ЦРЛД) линк

Оглас за одобрување на возни редови за нови линии и за промена на возни редови во општинскиот линиски превоз

Оглас за одобрување на возни редови за нови линии и за промена на возни редови во општинскиот линиски превоз на патници на подрачјето на општина Струмица за 2017 година линк

Апликационен формулар ЗА ИЗБОР НА УЧЕСНИЦИ НА ОБУКИ ВО РАМКИТЕ НА ПРОЕКТОТ ,,Бизнис Мрежа С-К-К”

Формуларот може да го превземете на следниов линк

Анкетен лист за изготвувањето на ЛЕАП

На следниот линк може да пополните анкетен лист за изготвувањето на ЛЕАП  за општина Струмица и да се утврди промената на состојбата со животната средина во последните 5 години.

Прашалник за отпад од домаќинства во Oпштина Струмица

На следниот линк може да го пополните прашалникот за отпад од домаќинства во Oпштина Струмица.

Страница 2 од 2

© 2005-2017 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544