На иницијатива на градоначалникот Јаневски од 12 до 22 ноември ќе се одржуваат собири со граѓаните во урбаните и месните заедници

Се известуваат сите граѓани на општина Струмица дека во периодот од 12 ноември до 27 ноември 2018 година, на иницијатива на Градоначалникот, согласно законските и статутарните овластувања, ќе се одржат собири на граѓани во урбаните, односно месните заедници.
- За I, III, IV и V урбана заедница собирот ќе се одржи на 12.11.2018 година во големата сала на Дом на АРМ, со почеток во 19 часот;
- За II, VI, VII и VIII урбана заедница собирот ќе се одржи на 12.11.2018 година во големата сала на Дом на АРМ, со почеток во 20 часот;
- Во с. Вељуса собирот ќе се одржи на ден 14.11.2018 година во училиштето, со почеток во 18 часот;
- Во с. Водоча собирот ќе се одржи на ден 14..11..2018 година во училиштето, со почеток во 19 часот;
- Во с. Баница собирот ќе се одржи на ден 14.11.2018 година во училиштето, со почеток во 20 часот;
- Во с.Сачево собирот ќе се одржи на ден 15.11.2018 година во училиштето со почеток во 18 часот;
- Во с. Дабиле собирот ќе се одржи на ден 15.11.2018 година во училиштето со почеток во 19 часот;
- Во с. Свидовица собирот ќе се одржи на ден 15.11.2018 година во училиштето, со почеток во 20 часот;
- Во с. Габрово собирот ќе се одржи на ден 19.11.2018 година во училиштето, со почеток во 18 часот;
- Во с. Банско собирот ќе се одржи на ден 19.11.2018 година во училиштето ,со почеток во 19 часот;
- Во с. Муртино собирот ќе се одржи на ден 19.11.2018 година училиштето, со почеток во 20 часот;
- Во с. Рич собирот ќе се одржи на ден 20.11.2018 година во училиштето, со почеток во 18 часот;
- Во с. Попчево собирот ќе се одржи на ден 20.11.2018 година во училиштето, со почеток во 19 и 30 часот;
- Во с. Костурино собирот ќе се одржи на ден 22.11.2018 година во Домот на културата со почеток во 18 часот;
- Во с. Раборци собирот ќе се одржи на ден 22.11.2018 година во училиштето, со почеток во 19 часот;
- Во с. Добрејци собирот ќе се одржи на ден 22.11.20178 година во училиштето, со почеток во 20 часот;
- Во с.Куклиш собирот ќе се одржи на ден 27.11.2018 година во Спортската сала со почеток во 18 часот;
- Во село Градско Балдовци собирот ќе се одржи на ден 27.11.2018 година во училиштето, со почеток во 19 часот;
- Во с. Просениково собирот ќе се одржи на ден 27.11.2018 година во Пензионерскиот дом со почеток во 20 часот;
Денот, часот и местото на одржување на јавните собири јавно ќе бидат објавени и во просториите на урбаните, односно месните заедници, на огласната табла во зградата на локалната самоуправа и на веб страната на општина Струмица.
© 2005-2019 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544