Одлука за распределба на финансиски средства од Програма V2 од Буџетот на Општина Струмица за 2019 година

Финансиските средства од Програма од Буџетот на Општина Струмица за 2019, по објавениот за предлог програми во рамките на приоритетната област „Социјална заштита“ од Здруженија и Фондации од Општина Струмица за 2019 година за финансирање од Програмaта V2 Програма за Социјална заштита од Буџетот на Општина Струмица за 2019 година, бр. 23-147/1 од 30.04.2019 и Записникот од Комисијата за спроведување јавен повик бр. 23-147/4 на ден 10.06.2019 се распределуваат на следниве здруженија/фондации...  На следниов линк може да ја видите целата содржина на одлуката.
© 2005-2019 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544