Уредување и санација во ООУ „Св.Кирил и Методиј“ с.Дабиље

Во ООУ „Св.Кирил и Методиј“ с.Дабиље во тек се градежни зафати за уредување на училишниот двор, уредување на влезот на училиштето како и санација на ѕидовите во училиштето кои имаат влага. Во текот на месец август ќе се изврши и редовното белење на простории во училиштето. Со сите овие зафати значително ќе се подобрат условите за работа и престој на учениците во училиштето.
© 2005-2019 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544