ОБЈАВА број 1/2019 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на електронско јавно наддавање во Општина Струмица

Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Северна Македонија. Објавата може да ја превземете на следниот линк.

© 2005-2019 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544