Седници на совет

Советот го усвои општинскиот буџет за 2020 година

Советот на општина Струмица денеска ја одржа 31-та седница на која беше усвоен буџетот на Општината за 2020 година. Според градоначалникот Коста Јаневски овој буџет е насочен кон поддршка на растот и напредокот на Струмица, создавање подобар квалитет на живот на сите граѓани и кон подобрување на нивото на општинските услуги од сите области.

Решение за свикување триесет и првата седница на Советот на општина Струмица

Совет на општина Струмица, Бр.08-9791/1, 18.12.2019 год.
Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр. 5/02) и член 57 став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” бр. 2/06), донесувам:

Решение за свикување на триесеттата седница на Советот на Општина Струмица

Совет на општина Струмица, Бр.08–9404/1, 03.12.2019 год.
Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр. 5/02) и член 57 став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” бр. 2/06), донесувам:

Советот ја одржа 29-та седница

Членовите на Советот на општина Струмица денеска ја одржаа 29-та седница. На седницата беа усвоени кварталниот извештај  за извршувањето на Буџетот на општина Струмица за третиот  квартал од  2019 година, предлог одлуката   за измена и дополнување на  Буџетот на општина Струмица за  оваа година и предлог програмите за измена и дополнување на Програмата на Општина Струмица за работа со облиците на месна самоуправа, за измена и дополнување на Програмата за  уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Струмица,

Решение за свикување на дваесет и деветтата седница на Советот на Општина Струмица

Совет на општина Струмица, Бр.08 – 8506/1, 06.11.2019 год.
Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр. 5/02) и член 57 став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” бр. 2/06), донесувам:

Советот на општина Струмица ја одржа 28-та седница

По вкупно 14 точки на дневниот ред денеска расправаа членовите на Советот на општина Струмица на 28-та седница. Според Марјан Даскаловски, претседател на Советот, беа усвоени предлог – одлуки и програми од неколку области во интерес на граѓаните.

Страница 1 од 23

© 2005-2019 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544