Комисија за спроведување на постапката и програмата за полагање на испитот за добивање на сертификат за авто – такси возач

МЕСЕЦ МАРТ 2018 ГОДИНА

06.02.2018 година (вторник) во 16 : 30 часот во „Дом на АРМ“ – Струмица и

20.02.2018 година (вторник) во 16 : 30 часот во „Дом на АРМ“ – Струмица.