Се одржа средба за добри менаџерски практики во локалната власт

Во салата на Советот на општина Струмица се одржа средба на советниците и претставници на општинската администрација со професор Лари Хубел, академик со долгогодишно и богато искуство во градење на добри менаџерски практики на ниво на локална власт од САД, а во соработка со Американската амбасада во Република Македонија. На средбата се разговораше за искуствата кои се однесуваат на предусловите за градење на добар систем за управување со локалната власт со фокус на најдобрите практики во човековите права и управување со ресурси во јавниот сектор.