Комуналец“ врши генерално чистење на Спомен костурницата

Работни екипи од одделенијата „Чистота” и „Градско зеленило“ при јавното претпријатие за комунални дејности „Комуналец” започнаа акција за генерално чистење на Спомен Костурницата на ридот Самораница над градот. Акцијата ќе трае во текот на оваа работна недела и е во рамките на акивностите за одржување на спомен обележјата на територијата на општина Струмица. Целта на акцијата е да се зачува генералната слика на најчиста општина во Македонија.