Дом за деца и млади „Благој Мучето“ Струмица

Дом за деца и млади „Благој Мучето“ Струмица

Адреса: Ул. Благој Мучето, бр. 37
Струмица
Tелефон: 034 325 052
Е-маил: domzadecaimladi@yahoo.com