Невладини организации

Невладини организации

Општина Струмица е исклучиво активна во граѓанскиот сектор со повеќе од двеста регистрирани здруженија, опфаќаат целни групи од најразлични области меѓу кои се и следниве:

– Сојуз на возачите АМД “Стрела”
– Еколошко-планинарски друштва: Планетум, Еделвајс, Ентузијаст и други
– Општинска организација на Црвен Крст
– Друштво за физичко воспитување и спортска рекреација “Партизан”
Здружение на жени
Здружение на занаетчии
Здружение и дом на пензионери
Дом за глувонеми
Центар за подржка на невладини организации
Хуманитарно здружение “Продолжен живот” (Борба против семејното насилство)