Категорија: Вести

Home / Вести
Напис

Честитка од градоначалникот Коста Јаневски по повод празникот Курбан Бајрам

Почитувани граѓани од исламска вероисповед, Курбан Бајрам, еден од двата најголеми празника на Вашата вера, нека ви ги исполни срцата и домовите со радост и среќа. Празничниот дух нека ви донесе здравје, благосостојба и успех Вам и на Вашите семејства, но и подготвеност за подадена рака на сите оние на кои им е потребна. Среќен...

Напис

Решение за свикување триесет и седмата седница на Советот на општина Струмица

Совет на општина Струмица, Бр.08 – 4188 /1, 22.07.2020 год. Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр. 5/02) и член 57 став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” бр. 2/06), донесувам: Решение за свикување триесет и седмата...

Напис

Проект: „Заштита на локалното население од општините Петрич и Струмица од природни катастрофи и катастрофи предизвикани од човекот”

Референтен број: CB006.2.12.132 Тендерска процедура: „Набавка на модуларен систем за кризни ситуации за потребите на општина Струмица” – CB006.2.12.132 – PP2/04 Почитувани, Ве известуваме дека отварањето на добиените понуди во рамки на тендерската постапка за „Набавка на модуларен систем за кризни ситуации за потребите на општина Струмица” – CB006.2.12.132 – PP2/04 ќе се одржи на...

Напис

Одлука за организирање на јавна анкета, јавна презентација, решение за комисија, соопштение

Одлука за организирање јавна анкета и јавна презентација на ДУП за дел од блок 13, Општина Струмица – ЛИНК Решение за формирање на Комисија за спроведување на јавна анкета и јавна презентација на ДУП за дел од блок 13, Општината Струмица – ЛИНК Соопштение за организирање јавна анкета и јавна презентација на ДУП за дел...

Напис

Одлука за организирање на втора јавна анкета, јавна презентација, решение за комисија, соопштение

Одлука за организирање втора јавна анкета и јавна презентација на УП за воннаселено место за КП 1480, КП 1481 дел од КП 1483/1, КП 1483/2, КП 1483/4, КП 1483/5, КП 1483/6, КП 1483/7, КП 1483 – ЛИНК Решение за формирање на Комисија за спроведување на втора јавна анкета и јавна презентација на УП за вон...

Променет е режимот на сообраќај на неколку улици во градот
Напис

Променет е режимот на сообраќај на неколку улици во градот

Општина Струмица ја зголеми безбедноста и го подобри протокот на сообраќајот на улиците:„Моша Пијаде“, „11-ти Октомври“, „Ванчо Китанов“, „Беласица“ и „Монополска“. Сообраќајот на улица „Моша Пијаде“   на  делница од крстосница  со ул. „Ванчо Китанов“ до крстосница  со ул „11-ти Октомври“ од двонасочен се променува  во  еднонасочен. Правецот на движење  на оваа  делница  по ул. „Моша...

Напис

Решение за објавување на Одлуката за утврдување режим на сообраќај на улиците „Моша Пијаде“ „Монополска“ и „Беласица“ во град Струмица

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18,  16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе Решение...

Општина Струмица го одбележа денот на раѓањето на трагично загинатиот претседател Борис Трајковски
Напис

Општина Струмица го одбележа денот на раѓањето на трагично загинатиот претседател Борис Трајковски

Денеска се навршуваат 64 години од раѓањето на трагично загинатиот претседател, Борис Трајковски. По тој повод, градоначалникот Коста Јаневски со претставници на Советот на општина Струмица, претставници на неговото семејство, здруженија, институции и политички партии, положија свежо цвеќе пред споменикот „Македонија“ во големиот градски парк, подигнат во негова чест.

Се изврши првото прскање против возрасни комарци
Напис

Се изврши првото прскање против возрасни комарци

Ноќеска се изврши првото прскање против возрасни комарци по земјен пат на територијата на општина Струмица. Согласно одлуката на Советот за развој на Југоисточниот плански регион, планирани се уште две прскања против возрасни комарци и две прскања за ларвициди, за кои граѓаните ќе бидат дополнително известени.

Напис

Нацрт извештај за стратегиска оцена на животната средина зa Измена и дополнување на Генерален урбанистички план за дел од УЕ 2 и УЕ 5 , Блок 12 , Урбан Блок 40/2 , Урбан Блок 41/1 , Урбан Блок 41/2) КО Струмица-Општина Струмица

Целта на овој извештај е да изврши идентификација и анализа на влијанијата врз животната средина од имплементацијата на предвидениот плански документ уште во фазата на неговата подготовка и да предвиди соодветни мерки за спречување и контрола на влијанијата. Изработката на извештајот е согласно обврската на изготвувачот на планскиот документ за спроведување на постапка за оцена...