ЈАВЕН ПОВИК за реализација на поединечни програмските активности дефинирани во годишната Програма...

ЈАВЕН ПОВИК за реализација на поединечни програмските активности дефинирани во годишната Програма...

ЈАВЕН ПОВИК   За реализација на поединечни програмските активности дефинирани во годишната Програма за активностите на Општина Струмица во областа на еднаквите...

Read More

Прашајте го градоначалникот или побарајте средба

Струмица се сака со дела

Струмица – Модерна и урбана

Отворено со општината

Важни броеви

192

Полиција

193

Противпожарна бригада

194

Брза помош