Категорија: Урбанистички проекти

Home / Урбанистички проекти
Соопштение за организирање на јавен увид, Урбанистички проект за градби вон опфат на урбанистички план
Напис

Соопштение за организирање на јавен увид, Урбанистички проект за градби вон опфат на урбанистички план

Целосната содржина на јавниот повик за организирање на јавен увид може да ја видите на следниов – ЛИНК Урбанистички проект за градби вон опфат на...

Соопштение за организирање на јавен увид, урбанистички проект
Напис

Соопштение за организирање на јавен увид, урбанистички проект

Целосната содржина на јавниот повик за организирање на јавен увид може да ја видите на следниов – ЛИНК Урбанистички проект за инфраструктура со намена Е1.8...