Категорија: Урбанистички проекти

Home / Урбанистички проекти
Соопштение за организирање на јавен увид, урбанистички проект
Напис

Соопштение за организирање на јавен увид, урбанистички проект

Целосната содржина на јавниот повик за организирање на јавен увид може да ја видите на следниов – ЛИНК Урбанистички проект за инфраструктура со намена Е1.8...

Напис

Соопштение за организирање на јавен увид, урбанистички проект вон опфат на урбанистички план

Соопштение за организирање на јавен увид на урбанистички проект вон опфат на урбаистички план за дел од КП 7895/2, дел од КП 7994 и КП...