Информации од јавен карактер

Home / Информации од јавен карактер

Информации од јавен карактер

Почитувани граѓани,

Ве известуваме дека Oпштина Струмица, согласно член 8 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Сл.весник на Рм.бр.13/2006-86/2008-6/2010-42/14) ги определи:

Катерина Андонова – вработена во општинската администрација на Општина Струмица.
телефон 076-483-322, (034) 348-030

e-mail: katerina.andonova@strumica.gov.mk

Павлина Волкановска – вработена во општинската администрација на Општина Струмица.
телефон 070 214606

e-mail: pavlina.volkanovska@strumica.gov.mk

Листата на информации од јавен карактер кои општината ги поседува  е достапна  до јавноста преку:

– огласна табла  во општината и
– преку веб страната; www.strumica.gov.mk

На следните линкови може да ја преземете листата на информации од јавен карактер и образец барање:

  1. Листа на информации – ЛИНК
  2. Образец барање – ЛИНК