Category: Издадени еколошки дозволи, одлуки и планови

Home / Издадени еколошки дозволи, одлуки и планови
Post

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена

Целосната содржина на одлуката за неспроведување на стратегиска оцена може да ги видите на следниов линк. Целосната содржина на  формуларот за неспроведување на стратегиска оцена...

Post

Одлука и формулар за неспроведување на стратегиска оцена

Целосната содржина на одлуката за неспроведување на стратегиска оцена може да ги видите на следниов линк. Целосната содржина на  формуларот за неспроведување на стратегиска оцена...

Post

Одлука и формулар за неспроведување на стратегиска оцена

Целосната содржина на одлуката и формуларот за неспроведување на стратегиска оцена може да ги видите на следните линкови: Одлука – линк Формулар – линк

Post

Одлуки и формулари за неспроведување на стратегиски оцени

Одлуките и формуларите може да се видат, превземат од следниве линкови: 1. Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за планскиот документ Локална урбанистичка планска документација...