Телекомуникации

Телекомуникации

 

Телекомуникациската мрежа во општина Струмица е развиена и ја покрива целата територија на регионот. Секторот телекомуникации целосно е во надлежност на централната власт.
Територијата на општина Струмица е покриена со радиотелевизиски сигнал од локални и национални концесионери, фиксна телефонска мрежа, достапност до два мобилни оператори, и поголем број на интернет провајдери.

Локални електронски медиуми

ТВ ВИС тел. 034/347-111