Категорија: Меѓународна соработка и европски фондови

Home / Меѓународна соработка и европски фондови
Зачувување на духовните светилишта – одржлив туристички потенцијал во Струмица и Ќустендил
Напис

Зачувување на духовните светилишта – одржлив туристички потенцијал во Струмица и Ќустендил

СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТ Назив на проектот: „Зачувување на духовните светилишта – одржлив туристички потенцијал во Струмица и Ќустендил“, со референтен број CB006.2.21.143 Договор бр.: РД-02-29-163/12.07.2019 Проектот е ко-финансиран од Европската Унија и од националните фондови на земјите учеснички во Интеррег-ИПА Програмата за прекугранична соработка меѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија 2014 – 2020 (CCI...

Заштита на локалното население од општините Петрич и Струмица од природни катастрофи и катастрофи предизвикани од човекот
Напис

Заштита на локалното население од општините Петрич и Струмица од природни катастрофи и катастрофи предизвикани од човекот

СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТ Назив на проектот: „Заштита на локалното население од општините Петрич и Струмица од природни катастрофи и катастрофи предизвикани од човекот“, со референтен број CB006.2.12.132 Договор бр.: РД-02-29-161/12.07.2019 Проектот е ко-финансиран од Европската Унија и од националните фондови на земјите учеснички во Интеррег-ИПА Програмата за прекугранична соработка меѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија 2014...

Напис

Meѓународна соработка и европски фондови

Меѓународна соработка и европски фондови Одделението за меѓународна соработка и европски фондови претставува посебна организациона единица во рамките на секторот за Локален економски развој и заштита на животната средина, во состав на Општина Струмица. Одделенето за меѓународна соработка и европски фондови e одговорно за  координирање на меѓународна соработка на Општина Струмица преку воспоставување на односи...