Category: <span>Меѓународна соработка и европски фондови</span>

Home / Меѓународна соработка и европски фондови
Зачувување на духовните светилишта – одржлив туристички потенцијал во Струмица и Ќустендил
Post

Зачувување на духовните светилишта – одржлив туристички потенцијал во Струмица и Ќустендил

СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТ Назив на проектот: „Зачувување на духовните светилишта – одржлив туристички потенцијал во Струмица и Ќустендил“, со референтен број CB006.2.21.143 Договор бр.: РД-02-29-163/12.07.2019...

Заштита на локалното население од општините Петрич и Струмица од природни катастрофи и катастрофи предизвикани од човекот
Post

Заштита на локалното население од општините Петрич и Струмица од природни катастрофи и катастрофи предизвикани од човекот

СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТ Назив на проектот: „Заштита на локалното население од општините Петрич и Струмица од природни катастрофи и катастрофи предизвикани од човекот“, со референтен број...

Post

Meѓународна соработка и европски фондови

Меѓународна соработка и европски фондови Одделението за меѓународна соработка и европски фондови претставува посебна организациона единица во рамките на секторот за Локален економски развој и...