Здруженија

Здруженија

Општина Струмица е член на Заедницата на локална самоуправа на Р.М. – ЗЕЛС преку кој се координираат активностите за подобрување на работењето на единиците на локална самоуправа, со цел што поуспешна реализација на стремежите и заложбите за подигнување на квалитетот на демократското остварување на процесите од локален карактер . Градоначалникот на Општина Струмица – Коста Јаневски е член на Управниот Одбор на ЗЕЛС. Подетално за ЗЕЛС на www.zels.org.mk