Категорија: Огласна Табла

Home / Огласна Табла
ЈАВЕН ПОВИК за субвенционирање на граѓаните на Општина Струмица за купување велосипеди во 2023 година
Напис

ЈАВЕН ПОВИК за субвенционирање на граѓаните на Општина Струмица за купување велосипеди во 2023 година

Општина Струмица Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на Р.М.” бр.05/02), се со цел за остварување на целите и...

ПОВИК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ КОМЕНТАРИ ПО ИЗРАБОТЕНА НАЦРТ ВЕРЗИЈА НА СТРАТЕГИЈА СО АКЦИСКИ ПЛАН ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО НА ОПШТИНА СТРУМИЦА ЗА ПЕРИОД ОД 2023-2027 година
Напис

ПОВИК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ КОМЕНТАРИ ПО ИЗРАБОТЕНА НАЦРТ ВЕРЗИЈА НА СТРАТЕГИЈА СО АКЦИСКИ ПЛАН ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО НА ОПШТИНА СТРУМИЦА ЗА ПЕРИОД ОД 2023-2027 година

Комисијата за изработка на нацрт верзијата на Стратегијата за развој на образованието на Општина Струмица од 2023 до 2027 година, на транспарентен и консултативен начин,...

ЈАВЕН ПОВИК за изработка План за управување со отпад на територијата на Општина Струмица за периодот (2024-2029)
Напис

ЈАВЕН ПОВИК за изработка План за управување со отпад на територијата на Општина Струмица за периодот (2024-2029)

ОПШТИНА СТРУМИЦА  Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на Р.М.” бр.05/02), се со цел за остварување на целите и...

Напис

ЈАВЕН ПОВИК, програма V2, 2023г.

Пројавување интерес за  партнерска соработка помеѓу Општина Струмица и локална партнер организација (Граѓанска организација од Општина Струмица), заради органзирање, отварање и функционирање на: „Клуб на...

Напис

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ-02/2023 за унапредување на административни службеници во општинската администрација на општина Струмица

Целосната содржина на огласот може да ја видите на следниов линк. Пријава за вработување / унапредување на административен службеник линк.

Одлука и формулар за неспроведување на стратегиска оцена
Напис

Одлука и формулар за неспроведување на стратегиска оцена

Целосната содржина на одлуката и формуларот за неспроведување на стратегиска оцена може да ги видите на следниов – линк.

Објавување на барање за Б Интегрирана еколошка дозвола на ДПТУ ˝Портланд – ОПЦ˝ Дооел Струмица
Напис

Објавување на барање за Б Интегрирана еколошка дозвола на ДПТУ ˝Портланд – ОПЦ˝ Дооел Струмица

Врз основа на член 113, член 122 став 4 од Законот за заштита на животната средина (Сл. весник на Р.М. бр. 53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/08, 83/2009,...

Објавување на барање за Б Интегрирана еколошка дозвола на ДПТУ “ КИПО” ДООЕЛ с.Градско Балдовци бб Струмица
Напис

Објавување на барање за Б Интегрирана еколошка дозвола на ДПТУ “ КИПО” ДООЕЛ с.Градско Балдовци бб Струмица

Врз основа на член 113, член 122 став 4 од Законот за заштита на животната средина (Сл. весник на Р.М. бр. 53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/08,...

ЈАВЕН ПОВИК за изработка на Локален еколошки акционен план ( ЛЕАП 2024-2029 година) и Спроведување на постапка за стратегиска оцена на животната средина за ЛЕАП за Општина Струмица