Category: <span>Огласна Табла</span>

Home / Огласна Табла
Достава на писмен извештај за праг за информирање на граѓаните на Општина Струмица за наредните денови
Post

Достава на писмен извештај за праг за информирање на граѓаните на Општина Струмица за наредните денови

Во врска со настанатата состојба со загадувањето на воздухот во  агломерација на град Струмица, надминување на прагот на информирање за суспендирани честички со големина до...

Наставниците и учениците од основните училишта ќе се едуцираат за селекција на отпад и зачувување на постоечката опрема за отпад во Општина Струмица
Post

Наставниците и учениците од основните училишта ќе се едуцираат за селекција на отпад и зачувување на постоечката опрема за отпад во Општина Струмица

  Општина Струмица   Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на Р.М.” бр.05/02), се со цел за остварување на...

ЈАВЕН ПОВИК до спортските здруженија и други правни лица во областа на СПОРТОТ од Општина Струмица
Post

ЈАВЕН ПОВИК до спортските здруженија и други правни лица во областа на СПОРТОТ од Општина Струмица

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија број 5/02“),  член 39 од Статутот на Општина Струмица (“Сл....

Post

Ранг листа на најдобро рангирани кандидати за членови на Надзорниот Одбор на ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица, по Јавен Повик бр.08-02/1 од 02.01.2024 година

Почитувани,   Согласно член 7 став 1 од Правилникот за формата и содржината на Јавниот повик, начинот на поднесување на пријавата, образците за пријавување, начинот...