Категорија: Препораки до граѓаните

Home / Препораки до граѓаните
Писмен извештај за праг за алармирање на граѓаните на Општина Струмица за наредните денови
Напис

Писмен извештај за праг за алармирање на граѓаните на Општина Струмица за наредните денови

Во врска со настанатата состојба со загадувањето на воздухот во агломерација на град Струмица, надминување на прагот на алармирање за суспендирани честички со големина до 10 микрометри PM10 (надминување на вредноста од 150 µg/m3, (2 и повеќе последователни дена на 03.01.2022 и 04.01.2022) известуваме дека е потребно информирање на граѓаните согласно Акциониот план за подобрување...

Писмен извештај за праг за алармирање на граѓаните на Општина Струмица за наредните денови
Напис

Писмен извештај за праг за алармирање на граѓаните на Општина Струмица за наредните денови

Во врска со настанатата состојба со загадувањето на воздухот во агломерација на град Струмица, надминување на прагот на алармирање за суспендирани честички со големина до 10 микрометри PM10 (надминување на вредноста од 150 µg/m3, (2 и повеќе последователни дена на 23.12.2021 , 24.12.2021 , 25.12.2021 и 26.12.2021 ) известуваме дека е потребно информирање на граѓаните...

Писмен извештај за праг на информирање на граѓаните на општина Струмица за наредните денови
Напис

Писмен извештај за праг на информирање на граѓаните на општина Струмица за наредните денови

Во врска со настанатата состојба со загадувањето на воздухот во  агломерација на град Струмица, надминување на прагот на информирање за суспендирани честички со големина до 10 микрометри PM10 (2 последователни дена на 14.11.2021 и 15.11.2021 )  Ве известуваме дека е потребно информирање на граѓаните  согласно Акциониот план за подобрување на воздухот со  објавање на текстот...