Категорија: Препораки до граѓаните

Home / Препораки до граѓаните
Писмен извештај за праг за информирање на граѓаните на Општина Струмица за наредните денови
Напис

Писмен извештај за праг за информирање на граѓаните на Општина Струмица за наредните денови

Врз основа на добиеното известување од Министерството за животна средина и просторно планирањена ден 18.02.2022 година ,  Согласно Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за...

Писмен извештај за праг за алармирање на граѓаните на Општина Струмица за наредните денови
Напис

Писмен извештај за праг за алармирање на граѓаните на Општина Струмица за наредните денови

Во врска со настанатата состојба со загадувањето на воздухот во агломерација на град Струмица, надминување на прагот на алармирање за суспендирани честички со големина до...

Писмен извештај за праг за алармирање на граѓаните на Општина Струмица за наредните денови
Напис

Писмен извештај за праг за алармирање на граѓаните на Општина Струмица за наредните денови

Во врска со настанатата состојба со загадувањето на воздухот во агломерација на град Струмица, надминување на прагот на алармирање за суспендирани честички со големина до...

Писмен извештај за праг на информирање на граѓаните на општина Струмица за наредните денови
Напис

Писмен извештај за праг на информирање на граѓаните на општина Струмица за наредните денови

Во врска со настанатата состојба со загадувањето на воздухот во  агломерација на град Струмица, надминување на прагот на информирање за суспендирани честички со големина до...