Category: Препораки до граѓаните

Home / Препораки до граѓаните
Писмен извештај за праг за информирање на граѓаните на Општина Струмица за наредните денови
Post

Писмен извештај за праг за информирање на граѓаните на Општина Струмица за наредните денови

Врз основа на добиеното известување од Министерството за животна средина и просторно планирањена ден 18.02.2022 година ,  Согласно Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за...

Писмен извештај за праг за алармирање на граѓаните на Општина Струмица за наредните денови
Post

Писмен извештај за праг за алармирање на граѓаните на Општина Струмица за наредните денови

Во врска со настанатата состојба со загадувањето на воздухот во агломерација на град Струмица, надминување на прагот на алармирање за суспендирани честички со големина до...

Писмен извештај за праг за алармирање на граѓаните на Општина Струмица за наредните денови
Post

Писмен извештај за праг за алармирање на граѓаните на Општина Струмица за наредните денови

Во врска со настанатата состојба со загадувањето на воздухот во агломерација на град Струмица, надминување на прагот на алармирање за суспендирани честички со големина до...

Писмен извештај за праг на информирање на граѓаните на општина Струмица за наредните денови
Post

Писмен извештај за праг на информирање на граѓаните на општина Струмица за наредните денови

Во врска со настанатата состојба со загадувањето на воздухот во  агломерација на град Струмица, надминување на прагот на информирање за суспендирани честички со големина до...