Категорија: Седници на совет

Home / Седници на совет
Советот на општина Струмица ја одржа третата седница
Напис

Советот на општина Струмица ја одржа третата седница

Советот на општина Струмица денеска ја одржа третата седница на која беше донесен заклучок за одобрување на предлог – планот на Програмите за развој за 2022 година кој ги содржи сите капитални програми од кои најголем дел се повеќегодишни, а кои даваат јасна претстава во кој правец ќе се движи развојот на Општината. Зелено светло...

Решение за свикување на третата седница на Советот на општина Струмица
Напис

Решение за свикување на третата седница на Советот на општина Струмица

Совет на општина Струмица, Бр.08-7455/1, 23.11.2021год. Врз основа на член 37 од Законот за локална самоуправа (“Сл. весник на РМ” бр. 5/2002) и член 3 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” бр. 2/06), донесувам: Решение за свикување на третата седница на Советот на општина Струмица Ја свикувам третата седница...

Советот на општина Струмица денеска ја одржа втората седница
Напис

Советот на општина Струмица денеска ја одржа втората седница

На денешната втора седница на Советот на општина Струмица беше усвоен кварталниот извештај за извршување на општинскиот буџет за третиот квартал од 2021 година чија реализација изнесува 71 процент. Основниот буџет има реализација од 72 процента во однос на планираното, наменските дотации 75 проценти, самофинансирачките активности 32 проценти, донациите 37 проценти од планираното и реализацијата...

Решение за свикување на втората седница на Советот на општина Струмица
Напис

Решение за свикување на втората седница на Советот на општина Струмица

Совет на општина Струмица, Бр. 08- 6960/1, 08.11.2021год. Врз основа на член 37 од Законот за локална самоуправа (“Сл. весник на РМ” бр. 5/2002) и член 3 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” бр. 2/06), донесувам: Решение за свикување на втората седница на Советот на општина Струмица Ја свикувам...

Се одржа првата конститутивна седница на Советот на општина Струмица
Напис

Се одржа првата конститутивна седница на Советот на општина Струмица

На првата конститутивна седница, градоначалникот Костадин Костадинов, им го честиташе верификувањето на мандатите на членовите на Советот на Општина Струмица и изборот на Марјан Даскаловски за негов претседател и во следните 4 години. Посакувајќи им многу успех и ум во работата, градоначалникот Костадинов потенцираше дека Тој и новите Советници ќе бидат добри соработници во остварувањето...

Решение за свикување на првата (конститутивна) седница на Советот на општина Струмица
Напис

Решение за свикување на првата (конститутивна) седница на Советот на општина Струмица

Совет на општина Струмица, Бр. 08-6636/1, 27.10.2021год. Врз основа на член 37 од Законот за локална самоуправа (“Сл. весник на РМ” бр. 5/2002) и член 3 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” бр. 2/06), донесувам: Решение за свикување на првата (конститутивна) седница на Советот на општина Струмица Ја свикувам...

Советот на општина Струмица ја одржа последната седница во мандатниот период 2017 – 2021 година
Напис

Советот на општина Струмица ја одржа последната седница во мандатниот период 2017 – 2021 година

По усвојувањето на двете точки на дневниот ред, односно, Извештајот за делување на улиците и локалните патишта во зимски услови за 2020/2021 и Програмата за делување во зимски услови во 2021/2022 година, на денешната последна 52-ра седница на Советот на општина Струмица, на градоначалникот Коста Јаневски и советниците, им се обрати претседателот на Советот, Марјан...

Решение за свикување педесет и втората седница на Советот на општина Струмица
Напис

Решение за свикување педесет и втората седница на Советот на општина Струмица

Совет на општина Струмица  Бр.08 – 6268 /1, 06.10.2021 Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот  за локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр. 5/02)  и член 57 став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” бр. 2/06), донесувам Решение за свикување педесет и втората седница ...

Решение за свикување педесет и првата седница на Советот на општина Струмица
Напис

Решение за свикување педесет и првата седница на Советот на општина Струмица

Совет на општина Струмица, бр.08 – 5967/1, 21.09.2021 Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр.5/02) и член 57 став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” бр.2/06), донесувам: Решение за свикување педесет и првата седница на Советот на...

Советот на општина Струмица ја одржа 50-та седница
Напис

Советот на општина Струмица ја одржа 50-та седница

Советот на општина Струмица денеска ја одржа 50-та седница. На седницата беа усвоени предлог – одлуките за определување на крајбрежен појас на регулиран водотек, река Водоча, низ дел од блок 8, општина Струмица, определување на крајбрежен појас на регулиран водотек, река Воденишница,  низ блок 17 на с.Банско, предлог – годишните планови за вработување во општинската...