Категорија: Седници на совет

Home / Седници на совет
Решение за свикување педесет и првата седница на Советот на општина Струмица
Напис

Решение за свикување педесет и првата седница на Советот на општина Струмица

Совет на општина Струмица, бр.08 – 5967/1, 21.09.2021 Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр.5/02) и член 57 став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” бр.2/06), донесувам: Решение за свикување педесет и првата седница на Советот на...

Советот на општина Струмица ја одржа 50-та седница
Напис

Советот на општина Струмица ја одржа 50-та седница

Советот на општина Струмица денеска ја одржа 50-та седница. На седницата беа усвоени предлог – одлуките за определување на крајбрежен појас на регулиран водотек, река Водоча, низ дел од блок 8, општина Струмица, определување на крајбрежен појас на регулиран водотек, река Воденишница,  низ блок 17 на с.Банско, предлог – годишните планови за вработување во општинската...

Решение за свикување на педесетата седница на Советот на општина Струмица
Напис

Решение за свикување на педесетата седница на Советот на општина Струмица

Совет на општина Струмица Бр.08-5322/1, 20.08.2021 год. Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр. 5/02) и член 57 став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” бр. 2/06), донесувам Решение за свикување на педесетата седница на Советот на...

Советот на општина Струмица денеска ја одржа 49-та седница
Напис

Советот на општина Струмица денеска ја одржа 49-та седница

Советот на општина Струмица денеска ја одржа 49-та седница на којашто беа усвоени извештајот за извршувањето на Буџетот на општина Струмица за вториот квартал од 2021 година и предлог – одлуката за измена и дополнување на Буџетот за оваа година година и предлог – програмите за измена и дополнување на Програмите за уредување на градежното...

Решение за свикување на четириесет и деветтата седница на Советот на општина Струмица
Напис

Решение за свикување на четириесет и деветтата седница на Советот на општина Струмица

Совет на општина Струмица, Бр.08-4830/1, 29.07.2021 год. Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр. 5/02) и член 57 став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” бр. 2/06), донесувам: Решение за свикување на четириесет и деветтата седница на...

Напис

Решение за свикување на четириесет и осмата седница на Советот на општина Струмица

Совет на општина Струмица, Бр.08 – 3888/1, 25.06.2021 год. Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр. 5/02) и член 57 став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” бр. 2/06), донесувам: Решение за свикување на четириесет и осмата...

Напис

Советот ја одржа 47-та седница

Членовите на Советот на општина Струмица денеска ја одржа 47-та седница.На седницата беше усвоен кварталниот извештај за извршувањето на Буџетот на општина Струмица за првиот   квартал од  2021 година. Во образложението пред советниците, градоначалникот Коста Јаневски информираше дека во првите три месеци од 2021 година, вкупните приходи во Буџетот на општина Струмица од планираните 1.191.306.556...

Напис

Решение за свикување четириесет и седмата седница на Советот на општина Струмица

Совет на општина Струмица, Бр.08 – 3078 /1, 26.05.2021  год. Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот  за локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр. 5/02)  и член 57 став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” бр. 2/06), донесувам: Решение за свикување на четириесет и седмата...

Советот ја одржа 46-та седница
Напис

Советот ја одржа 46-та седница

На денешната 46-та седница на Советот на општина Струмица беа усвоени повеќе одлуки и извештаи коишто се однесуваат на работата на Општината, општинската администрација, јавните претпријатија, училиштата и одлуки од областа на сообраќајот и урбанизмот. Меѓу нив, Одлуките  за основање на заедничко јавно претпријатие за заловување и третман на бездомни кучиња, за  отстапување на опрема...

Напис

Решение за свикување четириесет и шестата седница на Советот на општина Струмица

Совет на општина Струмица, Бр.08 – 2318 /1, 20.04.2021 год. Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр. 5/02) и член 57 став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” бр. 2/06), донесувам: Решение за свикување на четириесет и...