Еко проекти

Home / Еко проекти

Екологијата во Општина Струмица и климатските промени

Група ученици од II година при СОУ „Јане Сандански“ и предметниот наставник Невенка Стојанова испратија неколку есеи напишани на англиски јазик на тема Екологијата во Општина Струмица и климатските промени:

01. Climate Changes and the Greenhouse Effect (Natasha Lazarova)
01climate_changes
[преземи]
02. The Day of the Tree (Vaska Bojadzi and Marija Stojkova)
02Day_Of_The_Tree
[преземи]
03. Ecology in Our Town (Gligor Tasev, Zorica Chavkova and Dimitar Cekov)
03Ekoproekt
[преземи]
04. Water Monitoring (Katerina Stanislevik)
04water_monitoring
[преземи]
05. What To Do (Natasha Lazarova)
05what_to_do
[преземи]