Локација на општината

 

Локација на општината

 

Координати: 41°22′ и  41°30′ северна географска широчина и  22°35′ и 23°45′ источна географска должина
Местоположба: На крајниот југоисток на Република Македонија, веднаш под тромеѓето на меѓудржавните граници со Бугарија и Грција сместена е плодната Струмичка котлина, а во нејзиниот западен дел и истоимената општина Струмица.
Надморска височина: 256 m
Површина: 485,59 km2
Жители: 54.676
Густина на населеност: Над 100 жители на 1 км2
Населени места: 25
Оддалеченост: 150 km од Скопје, 115 км од Солун (Р.Грција), 210 км од Софија (Р.Бугарија), 40 км од граничен премин Стар Дојран (кон Грција), 45 км од граничен премин Богородица (кон Грција), 22 км од граничен премин Ново село (кон Бугарија)

Мапа на Р.С.Македонија со потенцирана ликација на Струмица