Ана Марија Јованова денеска беше Градоначалник на еден ден

Ана Марија Јованова денеска беше Градоначалник на еден ден

Од денеска па натаму, секој прв понеделник во месецот Europe House Strumica и општина Струмица ќе го реализираат проектот „Градоначалник на еден ден“.

Градоначалникот Костадин Костадинов, денеска, фотељата и ја отстапи на на Ана Марија Јованова, 18-годишна млада девојка која штотуку го заврши средното образование во СОУ „Димитар Влахов“.

Тие заедно ги реализираа сите планирани активности за денеска во кабинетот и надвор од него, а целта е  што повеќе младите да бидат активно вклучени во локалните политики.