Category: <span>Uncategorized @mk</span>

Home / Uncategorized @mk
Post

Јавен повик за избор на членови на Надзорен одбор на Jавното сообраќајно претпријатие ,,Струмица-Транспорт,, Струмица

Врз основа начлен 26 и 26-а од Законот за јавните претпријатија (,,Службен Весник на Република Македонија,, бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13,...

Post

Записник за извршена административна селекција на кандидати за член на Надзорен Одбор на ЈПЕД ,,Струмица ГАС,, Струмица

ЗАПИСНИК за извршена административна селекција на кандидати за член на Надзорен Одбор на ЈПЕД ,,Струмица ГАС,, Струмица На ден 26.06.2023 година, согласно член 5 став...

Post

Одлука за избор на кандидат по објавен интерен оглас за унапредување на административен службеник во Општина Струмица

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и...