Category: <span>Uncategorized @mk</span>

Home / Uncategorized @mk
Post

Интерен Оглас за унапредување на работници во општинската администрација на Општина Струмица, за следното работно место

Почитувани, Согласно член 11-к од Законот за пожарникарството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/2004, 81/2007, 55/2013, 158/2014, 193/2015 и 39/2016 и Службен весник на...

Post

Одлука за избор на кандидат по објавен интерен оглас за унапредување на административен службеник во Општина Струмица

Врз основа на член 52 од Законот за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18 и...

Post

Јавен оглас број 06/2023 за прием на неопределено време во општинската администрација на општина Струмица на овластени службени лица од областа на безбедноста во ТППЕ Струмица

Целосната содржина на јавниот оглас може да ја видите на следниов- линк Пријава за вработување на неопределено работно време на овластени службени лица од областа...

Post

Интерен оглас број 04/2023 за унапредување на административен службеник во општинската администрација на општина Струмица

Целосната содржина на огласот може да ја видите на следниов- линк Пријава за вработување / унапредување на административен службеник –линк

Post

Јавен повик за избор на членови на Надзорен одбор на Jавното сообраќајно претпријатие ,,Струмица-Транспорт,, Струмица

Врз основа начлен 26 и 26-а од Законот за јавните претпријатија (,,Службен Весник на Република Македонија,, бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13,...

Post

Записник за извршена административна селекција на кандидати за член на Надзорен Одбор на ЈПЕД ,,Струмица ГАС,, Струмица

ЗАПИСНИК за извршена административна селекција на кандидати за член на Надзорен Одбор на ЈПЕД ,,Струмица ГАС,, Струмица На ден 26.06.2023 година, согласно член 5 став...

Post

Одлука за избор на кандидат по објавен интерен оглас за унапредување на административен службеник во Општина Струмица

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и...