Во тек е изработка на долгорочна стратегија за целосна дигитализација на општинските услуги согласно потребите на струмичани

Во тек е изработка на долгорочна стратегија за целосна дигитализација на општинските услуги согласно потребите на струмичани

Денес во Младинскиот Центар во Струмица се реализираше работилница на тема дигитализација, во чии рамки раководителите на општинските одделенија и директно засегнатите службеници ја дискутираа нацрт стратегијата за целосна дигитализација на општина Струмица.

Во рамки на стратешкиот пристап за развој на општина Струмица опфатен е проект за дигитализација на услугите од општината согласно потребите на струмичани. Според првично дефинираните цели, стратегијата опфаќа:

-Подобрување на животните стандарди;

-Подобрување на општинското работење;

-Негување на колаборативно управување;

-Поттикнување на економски развој;

-Промовирање на заштита на животната средина;

-Надградба на дигиталната инфраструктура.

Во следниот краткорочен период, планирани се серија активности за адаптација на стратегијата, како и јавна дебата, по што Струмица ќе биде првата македонска општина со стратешки план за целосна дигитализација на јавните сервиси, сѐ во корист и за поедноставување на секојдневното функционирање на граѓаните.

Со овој чекор, кој го започнавме пред повеќе од една година даваме придонес и кон Националната Стратегија за Дигитално Општество.