ГЕНЕРАЛНО ЧИСТЕЊЕ НА ГРАДОТ И АКЦИИ ЗА СОБИРАЊЕ КАБАСТ ОТПАД ВО СТРУМИЦА

ГЕНЕРАЛНО ЧИСТЕЊЕ НА ГРАДОТ И АКЦИИ ЗА СОБИРАЊЕ КАБАСТ ОТПАД ВО СТРУМИЦА

Покрај редовното чистење во договор со ЈПКД Комуналец Струмица, започнувајќи од 11.06.2023, во времетраење од 3 седмици, ќе се извршува и дополнително, генерално чистење во градот. Се повикуваат сите граѓани кои имаат кабаст отпад од своите домови да се јават на телефонскиот број 13 110 и да го пријават, по што истиот бесплатно ќе биде подигнат од комуналните служби во Недела.