Градоначалникот Костадинов на увид во градежните активности на улицата „Сава Ковачевиќ“

Градоначалникот Костадинов на увид во градежните активности на улицата „Сава Ковачевиќ“

Денеска заврши ставањето втор слој асфалт на улицата „Браќа Минкови“ и градежната механизација веднаш се префрли на улицата „Сава Ковачевиќ“. Тука нов асфалтен слој се става на потегот од улицата „Ванчо Китанов“ до улицата „11-ти Октомври“.

На почетните активности на оваа улица присуствуваше градоначалникот Костадин Костадинов поттикнувајќи ги изведувачите на позабрзана динамика во реализацијата на оваа  градежна офанзива, за да може да се спроведат и останатите планирани активности.