Градоначалникот Костадинов одржа средба со претставници на здруженијата на лица со попреченост

Градоначалникот Костадинов одржа средба со претставници на здруженијата на лица со попреченост

Градоначалникот Костадин Костадинов денеска ја одржа месечната јануарска средба со претставниците на здруженијата и организациите кои опфаќаат лица со попреченост и во социјален ризик, којашто ќе биде традиционална во неговиот мандат.  Градоначалникот Костадинов информираше дека од утре со започнувањето на второто полугодие од оваа учебна година, со работа ќе започнат и 16 лични асистенти на ученици со попреченост вклучени во редовниот образовен процес во основните училишта во општина Струмица и тоа 14 во Струмица и по еден во населените места Муртино и Градско Балдовци. За сите обезбедивме средства од општинскиот буџет.

Потсети и дека во основното општинско училиште „Видое Подгорец“ во Струмица е отворена сензорна соба за педагошка поддршка за учениците со образовни потешкотии. Ова е втора сензорна соба, првата е во ООУ „Сандо Масев“ во кое функционира и Центарот за поддршка на образованието на ученици со попреченост.

Од областа на Програмата за социјална заштита обезбедена е просторија за психо – социјално советувалиште за реинтеграција и ресоцијализација на жени – жртви на семејно насилство во Повеќенаменскиот социјален центар.

На средбата се разговараше и за други проблеми и предизвици за кои во наредниот период ќе се бараат решенија согласно општинските можности и овластувања.