Денеска се одржа јавна расправа по Нацрт планот за нов Генерален урбанистички план на град Струмица

Денеска се одржа јавна расправа по Нацрт планот за нов Генерален урбанистички план на град Струмица

Струмица се гради и развива и се соочува со нови предизвици, а со тоа е неопходна потребата од нови рамки на урбанистичкото планирање. По 21 година изготвен е Нацрт план за нов Генерален урбанистички план на град Струмица со плански период 2023-2033 година. Овој најважен урбанистички документ ќе создаде простор за планиран, урбан и квалитетен развој на градот.Денеска се одржа Јавната расправа во полна сала во Домот на АРМ, а поднесени се и над 200 анкетни листови од граѓаните, со што се потврдува дека целиот процес е транспарентен и отворен за дискусија и предлози.Со новиот Генерален урбанистички план е предвидено дуплирање на зелените површини од постоечките 40 на 84 хектари, нови сообраќајници, нови парцели за образовни институиции и дислокација на последниот индустриски загадувач, рудникот „Огражден“ и голем ризик фактор за здравјето. Струмичани и посетителите на Струмица повеќе нема да гледаат и дишат прашина.-На Струмица и прилегаат храбри одлуки. Не смееме да се плашиме од зеленило и од фактот дека воздухот ни е загаден и таква храбра одлука очекувам и од мнозинството во Советот на општина Струмица, да го усвои Генералниот урбанистички план и многу брзо да стапи на сила, рече градоначалникот Костадин Костадинов.

Вкупната површина на планскиот опфат изнесува 1069,78 хектари.