Е-контакти

Е – Контакти со општината

Почитувани граѓани,
За сите Ваши потреби, барања, предлози во врска со работењето на локалната самоурава контактирајте ги општинските служби, со едноставно испракање маил на долунаведените адреси.

– Градоначалник,
Коста Јаневски
е-mail: gradonacalnik@strumica.gov.mk

– Секретар на општина Струмица
Александар Оџаков
е-mail: sekretar@strumica.gov.mk

тел.034/348-030, 034/336-110

– Сектор за урбанизам
е-mail: urbanizam@strumica.gov.mk
Раководител:
тел.034/336-173

– Сектор за локален економски развој и животна средина
e-mail: nikola.godev@strumica.gov.mk
Раководител: Никола Годев
тел: 034/348-024

– Одделение за локален економски развој
е-mail: toni.milusev@strumica.gov.mk

Раководител: Тони Милушев
тел.034/348-024

– Одделение за комунални работи
е-mail:
Раководител: Славе Глигоров
тел.034/336-187

– Одделение за правни и општи работи
е-mail:
Раководител:
тел.034/348-030

– Одделение за административна поддршка на градоначалникот
е-mail: 
Раководител: Љупка Цикарска
тел.034/348-026

– Помошник раководител на сектор за административна поддршка на градоначалникот
е-mail: kostadinka.sharlamanova@strumica.gov.mk
Раководител: Костадинка Шарламанова
тел.034/336-134

– Одделение за услуги на граѓаните и месна самоуправа
е-mail: mihail.timov@strumica.gov.mk

тел.034/348-030

– Одделение за образование

е-mail:

тел.034/348-030, 034/336-140

– Одделение за администрирање на приходи
е-mail: dusko.vasilev@strumica.gov.mk
Раководител: Душко Василев
тел.034/348-030, 034/336-150

– Одделение за заштита на животната средина
е-mail: ekologija@strumica.gov.mk
Раководител:
тел.034/348-030

– Одделение за инспекциски работи
е-mail: gjorgi.bonev@strumica.gov.mk
Раководител: Ѓорги Бонев
тел.034/348-030, 034/336-159

– Одделение за внатрешна ревизија
е-mail: marija.garvanlieva@strumica.gov.mk
Раководител: Марија Гарванлиева
тел.034/348-030, 034/336-104

– Сектор за управување со човечки ресурси и обуки
е-mail: ilija.tilev@strumica.gov.mk
Раководител: Илија Тилев
тел.034/348-030, 034/336-156

– Одделение за финансии
е-mail: finansii@strumica.gov.mk

Раководител: Евгенија Граматикова
тел.034/348-024, 034/336-122

 Сектор за Финансии и буџетска контрола
e-mail: branko.palifrov@strumica.gov.mk
Раководител: Бранко Палифров
тел.034/348-030, 034/336-127

– Одделение за финансии
e-mail: timo.komarov@strumica.gov.mk
Раководител: Tимо Комаров
тел.034/348-030, 034/336-170

– Одделение за меѓународна соработка и европски фондови
e-mail: gjoko.ristovski@strumica.gov.mk
Раководител: Џоко Ристовски
тел.034/348-024

– Одделение за управување со градежно земјиште
e-mail: atanas.filev@strumica.gov.mk
Раководител: Атанас Филев
тел.071/271-543

– Одделение за јавни набавки
e-mail: boris.dimitrijev@strumica.gov.mk
Раководител: Борис Димитријев
тел.034/348-030, 034/336-164

– Одделение за инспекциски работи
e-mail: zoran.uzunov@strumica.gov.mk
Раководител: Зоран Узунов
тел.034/348-030, 034-336-103

– Одделение за заштита на животната средина
e-mail:
Раководител:
тел.034/348-030