Закон за локална самоуправа од 29.01.2002

Закон за локална самоуправа од 29.01.2002 – ЛИНК