ЗАПИСНИК од одржан десети работен состанок на ЛСП во Струмица

ЗАПИСНИК од одржан десети работен состанок на ЛСП во Струмица

Целосниот записнки можете да го видите на следниов – линк.